دوره حجامت و فصد کامل(مقدماتی+تخصصی)

1,500,000 تومان

  نکات مهم:این نکات را با دقت مطالعه کنید و بعد ثبت را انجام بدهید:(لطفا با دقت مطالعه بفرمایید)

487
1,500,000 تومان