دوره حجامت و فصد کامل(مقدماتی+تخصصی) – جشنواره عید تا عید

1,500,000 تومان

تضمین کیفیت محتوای با کیفیت آموزشی که تاکنون در دوره های مشابه گفته نشده است مدت زمان 521 دقیقه ویدئوی…

270
1,500,000 تومان