11%
تخفیف

پکیج 4+1 دوره مدرسه زندگی – ویژه عید غدیر خم – تیر 1403

تضمین کیفیت محتوای با کیفیت آموزشی که تاکنون در دوره های مشابه گفته نشده است مدت زمان 2570 دقیقه ویدئوی…

1
2,558,400 تومان
84%
تخفیف

دوره طب سوزنی پیشرفته ویژه عید غدیر – تیر 1403

325,000 تومان

تضمین کیفیت محتوای با کیفیت آموزشی که تاکنون در دوره های مشابه گفته نشده است مدت زمان 410 دقیقه ویدئوی…

20
325,000 تومان
78%
تخفیف

دوره کامل طب سوزنی ویژه عید غدیر (مقدماتی+پیشرفته) – تیر 1403

880,000 تومان

تضمین کیفیت محتوای با کیفیت آموزشی که تاکنون در دوره های مشابه گفته نشده است مدت زمان 665 دقیقه ویدئوی…

4
880,000 تومان
51%
تخفیف

دوره مزاج شناسی مقدماتی ویژه عید غدیر – تیر 1403

495,000 تومان

تضمین کیفیت محتوای با کیفیت آموزشی که تاکنون در دوره های مشابه گفته نشده است مدت زمان 530 دقیقه ویدئوی…

4
495,000 تومان
49%
تخفیف

دوره رساله الذهبیه ویژه عید غدیر – تیر 1403

281,000 تومان

تضمین کیفیت محتوای با کیفیت آموزشی که تاکنون در دوره های مشابه گفته نشده است مدت زمان 236 دقیقه ویدئوی…

1
281,000 تومان
59%
تخفیف

دوره کامل حجامت و فصد ویژه عید غدیر (مقدماتی+تخصصی) – تیر 1403

615,000 تومان

تضمین کیفیت محتوای با کیفیت آموزشی که تاکنون در دوره های مشابه گفته نشده است مدت زمان 521 دقیقه ویدئوی…

2
615,000 تومان
69%
تخفیف

دوره کامل ماساژ درمانی سطح یک ویژه عید غدیر (مقدماتی+تخصصی) – تیر 1403

605,000 تومان

تضمین کیفیت محتوای با کیفیت آموزشی که تاکنون در دوره های مشابه گفته نشده است مدت زمان 630 دقیقه ویدئوی…

1
605,000 تومان